• Pletenica života

Tko je osoba ovisna o pomoći?

- tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete, dijete žrtva obiteljskog ili drugog nasilja ili dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljske ili kazneno pravne zaštite - tjelesno ili mentalno oštećena ili bolesna odrasla osoba, starija, nemoćna i druga osoba koja zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama - druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih članova obitelji s ovisnim članom i razviti nove socijalne usluge.

Za dodatne informacije možete se obratiti nositelju projekta:

Bjelovarsko bilogorska županija Adresa: Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, Croatia

  • Voditelj projekta: Vladimir Božić • 043/221 906 • vladimir.bozic@bbz.hr • Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike; jasmina.radojcic@bbz.hr • snjezana.misir@bbz.hr • sandra.cindric@bbz.hr
  • 043 /221 930 • fax: 043/215 181