PLETENICA ŽIVOTA – PROJEKT FINANCIRAN SREDSTVIMA EU IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

PROVEDBA PROJEKTA

 PLETENICA ŽIVOTA – PROJEKT FINANCIRAN SREDSTVIMA EU IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

 

Projekt „Pletenica života“ provodi, kao nositelj, Bjelovarsko-bilogorska županija, u suradnji s partnerima Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac, Grad Grubišno Polje. Ukupni proračun projekta iznosi 1.141.001,89 kn

Bespovratna sredstva dodijeljena su iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.-2013. HR.2.3.04-0011 potpisan je 21. srpnja 2015. godine, a predviđeno razdoblje provedbe projekta je 14 mjeseci.

Motiv projekta je izravno pomoći ciljanoj skupini pružanjem novih znanja i vještina za njihov aktivan pristup na tržište rada te njihovim osnaživanjem i poticanjem samozapošljavanja. Ciljevi projekta su povećati mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih članova obitelji s ovisnim članom na području Bjelovarsko-bilogorske županije te ustanoviti dugotrajno održive modele temeljene na partnerstvu za poboljšanje njege i pružanje kvalitetnih socijalnih usluga.

Ciljana skupina Projekta je 36 članova obitelji s ovisnim članom. Projekt kroz osposobljavanje, obrazovanje i uspostavu dnevnih boravaka i mobilnog tima izravno povećava zapošljivost i omogućava samozapošljavanje. Edukacija relevantnih dionika rezultira boljim razumijevanjem potreba ciljanih skupina koja povećava i njihovu socijalnu i ekonomsku uključenost i poboljšavanje razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Razvojem izvaninstitucionalnih usluga na području provedbe projekta ustanovljujemo modele kojima se poboljšava kvaliteta života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu čime se doprinosi općem cilju – unapređenje mogućnosti zapošljavanja pružanjem podrške razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga i specifičnom cilju- unapređenje mogućnosti zapošljavanja i promicanje poslovnog i obiteljskog života razvojem novih i unapređenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici. Specifični cilj ostvarit će se uspostavom dva dnevna boravka i jednog mobilnog tima kojima će se osigurati pomoć za ovisne članove dok su njihovi članovi obitelji na poslu ili potrazi za istim.

Ciljana skupina sudjeluje u ovom projektu kroz aktivno sudjelovanje u radionicama, edukacijama, konferencijama, ali u isto vrijeme će biti i indirektni korisnici socijalnih usluga koje će se uspostaviti.

Nakon uspješno provedenih Motivacijsko-komunikacijskih radionica održanih od strane HZZ-a PU Bjelovar koje je pohađalo 36 osoba, za 30 osoba Bjelovarsko-bilogorska županija organizira edukacije za stjecanje novih znanja i vještina za (samo)zapošljavanje. Bit će educirano 15 njegovatelja/ica, 10 dječjih njegovatelja/ica – dadilja a 5 polaznika pohađa edukacije Razvoj poduzetničkih vještina.

Edukacije za njegovatelje i dadilje počele su 16. studenog 2015. godine, a provodi ih Pučko otvoreno učilište Bjelovar, s kojim je Bjelovarsko-bilogorska županija potpisala ugovore za provođenje na navedenih edukacija. Edukacije za njegovatelje provest će se u trajanju od 560 sati, a edukacije za dadilje 390 sati nastave (uključujući praksu). Edukacije razvoj poduzetničkih vještina počele su 01. prosinca 2015. godine, provodi ih Illyricum savjetovanje d.o.o., Samobor, sa kojim je Bjelovarsko-bilogorska županija sklopila ugovor za provođenje edukacije. Mjesto provođenja edukacija je Bjelovar. Edukacije Razvoj poduzetničkih vještina provest će se u trajanju od 120 sati nastave.

Svaki polaznik potpisao je Ugovor o pohađanju edukacija s Bjelovarsko-bilogorskom županijom, kojim su utvrđena prava i obveze ugovorenih strana o pohađanju edukacije. -Pletenica života je jedan od projekata koji mi je posebno prirastao srcu. To je jedan od rijetkih projekata u Hrvatskoj kojim se financira pomoć ljudima u ruralnom području. Ciljna skupina je 36 obitelji kojima će biti dana pomoć. Tu su dnevni boravci, mobilni tim i niz drugih okolnosti koje će pomoći. Nabavit ćemo potrebnu opremu i automobile, ali za mene je najvažnije što ćete vi imati nova znanja i vještine, a kasnije mogućnost samozapošljavanja. U mogućnosti ste pomoći ljudima koje vrlo dobro znate, jer to su ljudi iz vaše blizine. Na ovaj način pružit ćemo tim ljudima jedan viši standard kroz neko vrijeme, istaknuo je župan Bajs i dodao – Naša županija je ruralno područje, preko 50% ljudi živi na seoskom području, a to nije uobičajeno, jer u većini županija stanovništvo je koncentrirano u gradovima. Naša ruralna područja imaju veliki broj ljudi iznad 65god i gotovo svaki peti stanovnik pripada u tu kategoriju. Naši sugrađani imaju jednako pravo na jednak standard koji imaju građani u Zagrebu, a ovim projektom napravili smo iskorak prema tome, zaključio je župan Bajs.

Zbog rijetkosti javnog prijevoza Bjelovarsko-bilogorska županija je svim polaznicima (iz Grubišnog Polja, Velikog Trojstva i Velikog Grđevca) organizirala izvanredni prijevoz. PrijevoznikPrijevoz Ivanušić d.o.o.“, izabran postupkom bagatelne nabave, polaznike dovozi organizirano na predavanja i praksu te ih po završetku istih vraća kući. Time je osigurano sigurno i neometano provođenje edukacija. Predviđeno vrijeme završetka edukacija je 31. prosinca 2015. godine.

U siječnju 2016. godine bit će, putem Projekta, zaposleno 9 osoba na 9 mjeseci. Po 3 osobe (2 njegovatelja i 1 dadilja) bit će zaposleno u dnevnim boravcima u Velikom Trojstvu i Velikom Grđevcu te u mobilnom timu na području grada Grubišnog Polja. Prednost kod zapošljavanja imati će sudionici Projekta (osobe s ovisnim članom u obitelji).

Za mobilni tim u Grubišnom Polju u tijeku je nabava osobnog vozila, koje će nakon nabave Bjelovarsko-bilogorska županija prenijeti u vlasništvo partneru Gradu Grubišnom Polju. Za opremu dnevnih boravaka u Velikom Trojstvu i Velikom Grđevcu Bjelovarsko-bilogorska županija nabavila je, prema Projektu, namještaj, informatičku opremu i televizore. Navedeno je preneseno u vlasništvo partnera. U dnevnom boravku u Velikom Trojstvu Županija provodi adaptaciju sanitarnog čvora prilagođenog osobama s invaliditetom i izgradnju pristupne rampe za invalide. Radovi će biti završeni do kraja prosinca 2015. godine.

Otvaranjem dnevnih boravka i osnivanjem mobilnog tima stvorit će se povoljno okruženje za ovisne članove u kojima će oni moći boraviti dok njihovi članovi obitelji traže posao, rade ili dok jačaju svoja znanja i vještine kako bi postali konkurentniji na tržištu rada.